Η Γεωπόνος κ. Σοφία Τσαγκαράκη στην Ομάδα της IQ CROPS

Η Γεωπόνος κ. Σοφία Τσαγκαράκη στην Ομάδα της IQ CROPS

Η Γεωπόνος κ. Σοφία Τσαγκαράκη στην Ομάδα της IQ CROPS (από 1/6/2020) Οι ομάδες είναι επιτυχημένες, όταν έχουν το κατάλληλο μείγμα. Και το μείγμα αυτό έχει να κάνει με τον ενθουσιασμό αλλά και την εμπειρία, με τη γνώση αλλά και την έρευνα, με το...

Read more