Διημερίδα για την Ελιά – Καλαμάτα – 8-9.12.2018

Διημερίδα για την Ελιά – Καλαμάτα – 8-9.12.2018

  Διημερίδα για Ελιά-Ελαιόλαδο. Ένα διήμερο για 70 Συνεργάτες απ όλη την Ελλάδα της COMPO EXPERT Hellas στην Πελοπόννησο. Γιατί δεν είμαστε απλά στον Κλάδο της ΘρέΨης-Λίπανσης αλλά στην Αλυσίδα του Αγροτικού Τροφίμου @D_Drolias...

Read more

5η ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΡΤΟΚ., ΜΑΝΤΑΡ., ΑΚΤΙΝΙΔ., ΕΛΙΑΣ ATHENS – 03/12/2018

5η ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΡΤΟΚ., ΜΑΝΤΑΡ., ΑΚΤΙΝΙΔ., ΕΛΙΑΣ ATHENS – 03/12/2018

ΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & BRANDING ΤΟΠΟΥ Υπάρχει σύνδεση μεταξύ Αγροτικών Τροφίμων και Τόπου; Μπορεί το Branding Τόπου (Place branding) εν προκειμένου της Άρτας να βοηθήσει το Branding 4 ξεχωριστών Αγροτικών Τροφίμων (Πορτοκάλι, Μανταρίνι...

Read more

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, «…ως Αξιολογητής των Επιχειρηματικών Ιδεών στη θεματική περιοχή “ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (Γεωργία, Αλιεία...

Read more