Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Christos D. Κatsanos στο πλαίσιο του σεμιναρίου “Υδροπονικό Θερμοκήπιο και Συμβολαιακή Γεωργία” που πραγματοποιήθηκε από το κέντρο “Δήμητρα” στη Δράμα