“ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” – AGROTICA 2022
“ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” Θερμές ευχαριστίες στον Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Υπεύθυνου του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών Δρ. Δημήτρη Σάββα Dimitrios Savvas για την πρόσκληση συμμετοχής της IQ Crops Ltd στο Σεμινάριο που διοργάνωσε κατά τη διάρκεια της AGROTICA 2022. Την IQ CROPS εκπροσώπησε ο κ. Ευάγγελος Δρίμτζιας Evagelos Drimtzias ο οποίος ανέπτυξε το θέμα “Καλλιέργεια Ακριβείας στο θερμοκήπιο με έμφαση στην Υδροπονία Ακριβείας”. Οι υπόλοιποι εισηγητές ήταν: – Δρ. Δημήτρης Σάββας – Μια νέα εφαρμογή για τη διαχείριση της θρέψης – λίπανσης και της ανακύκλωσης των απορροών υδρολίπανσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες – κα Γεωργία Ντάτση – Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολογίες ανακύκλωσης των απορροών για τη μείωση της κατανάλωσης νερού και λιπασμάτων στις υδροπονικές καλλιέργειες – Νίκος Μουτεβελής Nick Moutevelis – Σύγχρονος εξοπλισμός για την εφαρμογή υδρολίπανσης στις υδροπονικές καλλιέργειες. Σημερινή κατάσταση και προοπτικές Οι ΄΄Άνθρωποι της IQ CROPS μετρούν πάνω από 120 έτη συνολικής εμπειρίας στις Υδροπονικές καλλιέργειες θερμοκηπίου και έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Υδροπονικής μεθόδου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου απ’ τις αρχές του 1990.