ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Η εταιρεία IQ CROPS Ltd (μέλος του DKG Group), μια από τις πιο εξειδικευμένες λύσεων Υδροπονίας, Βιοτεχνολογίας, Νανοτεχνολογίας, Τεχνολογίας Ακριβείας και Βιοκλιματικής  επιθυμεί αν καλύψει τη θέση του

Τεχνικού Πωλήσεων (Sales Technician)

Υποψήφια (ος): Η θέση απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας 24-40 ετών

Χώρος Ευθύνης: Κρήτη

Έδρα:  Ιεράπετρα Κρήτης

Προϋπηρεσία: Δεν είναι απαραίτητη. επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις πεδίου

Ξένες γλώσσες: Αγγλική (επάρκεια σε γραπτό και προφορικό λόγο)

Γνώση Υπολογιστών : Outlook, MS word, MS Excel, MS Powerpoint.

Παρέχονται:

  • Μόνιμη εργασία.
  • Αυτοκίνητο
  • Εκπαίδευση πάνω στην Ολική Διοίκηση Θερμοκηπίου. Διαχείριση Stress καλλιεργειών
  • Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενες (οι) μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους [email protected] μέχρι 15/02/2020